Pravidla

 

——
ZÁKLADNÍ POJMY

RP
-Roleplay – Hraní vaší smyšlené postavy ve hře, která by se měla chovat jako v realitě.

IC
-In Character – Vše, co se odehrává za vaši postavu během RP.

OOC
-Out of Character – Vše, co se odehrává mimo vaši postavu mimo RP.

CK
-Character kill – Pokud vaše postava umře, tak automaticky dostává CK. To znamená, že si nová postava nemůže nic z předchozího života pamatovat.

——
RP PRAVIDLA

Metagaming
-Používání OOC informací do IC.
-Příklad: Kamarád ti na Discordu řekne, že v Lightu se nachází SCP-939, ty tuto OOC informaci využiješ a za svojí RP postavu tam příjdeš, toto je Metagaming, jelikož jsi informaci nezjistil ve hře ale mimo hru.
Zakázáno!

Powergaming
-Hraní nadlidských schopností.
-Příklad: Budeš u sebe mít velký počet těžkých zbraní, které bys v realitě neunesl.
Zakázáno!

Mixing
-Mixování mezi OOC a IC.
-Příklad: Jsi Scientista a během RP řekneš ‘Počkejte, volají mě rodiče, hned budu zpátky.’ Toto je Mixing, jelikož jsi řekl OOC informaci do IC. Pokud potřebujete někam odejít, použíjte výraz ‘Jdu se zamyslet’ a hráči budou vědět, že potřebujete zařídit něco mimo PC.
Zakázáno!

KOS
-Kill on Sight – Zabití bez důvodu.
-Příklad: Jsi Guard a jen tak zabiješ Class-D, která je ve své cele a nic neudělal.
Zakázáno!

COS
-Cuff on Sight – Zatčení bez důvodu.
-Příklad: Jako MTF při spawnu zatkneš jiné MTF i když k tomu nemáš žadný RP důvod.
Zakázáno!

Combat Log
-Odpojení ze hry během toho, co jste naživu.
-Pokuď budete svědky Combat Logu během RP, RPěte že daná osoba upadla do bezvědomí, popřípadě že zemřela na infarkt či jinou smrtolnou chorobu.
Zakázáno!

Bunnyhopping
-Neustálé skákaní.
Zakázáno!

Trolling
-Kažení hry naschvál a vyvolávání OOC hádek.
Zakázáno!

NonRP Injuries
-NeRPení zranění.
-Příklad: Střelí tě do nohy Guard a ty utečeš. Toto je porušení RP Injuries, jelikož ty musíš RPit, že jsi začal krvácet a tudíž nemůžeš běhat ani skákat, dokud ti nebude poskytnuté lékařské ošetření.
Povinné!

FearRP
-Hrání strachu o svůj život.
-Příklad: Začne na tebe mířit skupina MTF jednotek, která má přesilu; nezačneš střílet a doufat že je zabiješ, musíš mít nějaký strach, že je prostě nepřemůžeš a budeš se muset vzdát, nebo zkusit utéct. Jsi Class-D a Guard ti dá rozkazy; nebudeš je ignorovat jelikož víš, že by tě střelil, kdyby jsi neuposlechl.
Povinné!

PassiveRP
-Improvizování zaměstnanců a SCP v celé facility. V zásadě rpení, že facility je skutečné místo.
-Příklady: Přestože na seznamu hráčů není SCP-173, tak faktem zůstává, že pokud někdo otevře containment chamber SCP-173, tak se rpí, že uteklo z containmentu – Je spawnuto do hry; V Entrance zoně normálně pracují lidé. Proto jsou po celé facilitě kvůli PassiveRP security zaměstnanci a tím pádem nebudete moct jen tak za Class-D utéct; tady budete muset pasivně RPit, jelikož by vás security zaměstnanci určitě spatřili a zastřelili. (Na toto pravidlo navazuje spousta dalších pravidel jako je třeba: FearRP)
Povinné!

RP Pause
-V přítomnosti admina nebo helpera se na jeho lokaci RP pozastavuje, pokuď má viditelný tag.
Povinné!

Vozík
-Vozík slouží k přesunutí SCP-173 a SCP-049.
-Lokace vozíku: SCP-049 Armory, SCP-079, SCP-106 Cargo boxes, SCP-173 Armory, LC Armory, HC Armory a MicroHID.
-Vozík je vyjímkou při Powergamingu pouze když se jedná o převoz SCP instancí.
Povinné!

Shelter

-Místnost SCP-079 je považována jako Shelter.
Povinné!

——
SCP Pravidla

Obecná SCP pravidla
-Z důvodu větší realističnosti je zavedena hierarchie interakcí mezi jednotlivými SCP – To znamená, že mnoho SCP nemůže teamovat mezi sebou.
-Zákaz campingu před bránami a checkpointy – v zásadě body, kterými SCP nemůže projít.

SCP-173
 
-Pokud se na SCP-173 dívají 2 lidé a neříkají si, kdy mrknout, SCP-173 se může libovolně pohybovat, avšak pokud už se dívají 3 lidé, musí se SCP-173 omezit pohybem (minimálně ob 2 mrknutí). Dále pokud se na SCP-173 dívají více jak 3 lidé, musí za každých podmínek zůstat a stát.
-SCP-173 nemůže otevírat dveře
-SCP-173 se může hýbat po facility za pomocí Noclipu – Na Noclip se vztahuje několik pravidel: Jedinec se nesmí  “noclipovat” přes checkpointy a brány (Všechny brány ingame – 079-Gate; 173-Gate; 079-Gate;  Gate A; Gate B; 914 Gate; Surface Gate; GR-18 Gate) – Noclipovat může jedinec pouze do místností, kde se zrovna nikdo nenachází a pokud možno  do místnosti, ve které jsou všechny dveře zavřené.
-Jedinec který šlápne do výkalu je nucen RPit dráždění očí (horší mrkání).

-Může zabít: SCP-939, SCP-049, SCP-049-2, SCP-096
-Je neutrální vůči: SCP-106, SCP-079

SCP-106
-Může se pohybovat po facility za pomocí Noclipu – SCP-106 si vybere svojí oběť (Jeden cíl) a tu poté krátkou dobu (60 sekund) pronásleduje – Jakmile chytí svůj cíl, tak se teleportuje do své cely; pokud nechytí svůj cíl, tak se teleportuje do své cely.
-Ostré světlo SCP-106 mate, při použití světel svůj postup zpomalí, ale nezastaví.
-Osoby, které pohltilo SCP-106 mají zakázáno utéct z dimenze a musí v jeho dimenzi přebýt až do jejich smrti.
-SCP-106 nelze ‘zabít’ granátem ani náboji, pouze MicroHIDem, výbuchem Alpha Warheady, nebo Contaimentem.
 
-Může zabít: SCP-939, SCP-049; SCP-049-2
-Je neutrální vůči- SCP-173; SCP-079
-Speciální interakce s SCP-096

SCP-096
-SCP-096 jde ‘zabít’ pouze MicroHIDem a výbuchem Alpha Warheady.
-Hráč který hraje za SCP-096 omezuje svůj pohyb – v zásadě zůstává v místnosti, kde zabil svůj poslední cíl.
-Jelikož SCP-096 je neaktivní ve své dormantní fázi, tak s pytlem na hlavě poslouchá každý rozkaz týkající se mobility od jedince, který mu pytel na hlavu nasadil.

-Může zabít: SCP-049-2
-Je neutrální vůči: SCP-939; SCP-079; SCP-049
-Speciální interakce SCP-106

SCP-939
-Nemůže mluvit OOC!
-Žádný Noclip
-Napodobuje hlas své poslední oběti.

-Může zabít: SCP-049-2
-Je neutrální vůči: SCP-096

SCP-049
-Je uklidněno levandulovým extraktem – Janitor Keycard.
-Může si vybrat proti komu bude agresivní (musí opodstatnit, že v něm vidí chorobu/mor – Zkrátka mít RP důvod).

-Může zabít: SCP-939
-Je neutrální vůči: SCP-096; SCP-079

SCP-049-2
-SCP-049-2 musí vždy poslouchat SCP-049.
-SCP-049-2 může používat voice pouze pro skřeky, naříkání a obecně bezmyšlenkové zvuky jaké by mohla dělat oživlá mrtvola.

– Je neutrální vůči: SCP-079; SCP-049

SCP-079
-Beze změny

-Je neutrální vůči všem SCP

——
Pravidla pro hráče

Obecná pravidla
-Je povoleno zabíjet za braní vyšších karet, zbraní či jiných předmětů určené vyšším zaměstnancům.
-Je povoleno trestat za neuposlechnutí nadřízeného.
-Soundboard povolen pouze v rámci RP (Earrape nebo jakékoliv jiné nevhodné užívání soundboardu je zakázáno)
-Zákaz zapínání a vypínání Alpha Warhead, toto dělá pouze RP Host, popřípadě vy s povolením od něj.
-Všichni mají povinnost pamatovat si svá RP jména.

Class-D
-Class-D jsou vězni, kteří si nepamatují nic ohledně svojí minulosti a také neví nic o SCP.
-Když si po testu Class-D vezme amnestika, automaticky musí RPit, že si nic z testování nepamatuje.

Scientific Department
-Scientista s vyšší kartou než máte vy, je brán jako váš nadřízený.
-Scientific Department (Scientists) je nadřízeno Security Departmentu (Guards).
-Scientific Department (Scientists) se automaticky podřizuje Security Departmentu (Guards) při aktivním breachi.
-Scientista musí mít přehled o testovaných SCP a vždy před testem sdělit personálu Třídy-D informace
o daném subjektu se kterým se budou provádět experimenty.

Mobile Task Force
-MTF jednotka je trénovana na nasazení vlastního života.
-Při umrtí MTF Kapitána automaticky přebírá vedení další nejvyšší hodnost dané MTF jednotky.
-Nižší hodnosti v MTF jednotce poslouchají nadřízené.


Chaos Insurgency
-Chaos Insurgency je jednotka která je trénovana na nasazení svého života i za účelem ukrytí jejich informací.
-Chaos Insurgency má zakázáno používat:
  -AK: 6x Scope
  -Shotgun: Choke
  -(Pokuď naleznete zbraň s daným attachementem, máte povolení jej použít.)

Pravidla, která obsahují vše, co budete potřebovat na úspěšné získání WL.
Je přísně zakázáno pravidla obcházet a hledat v nich nejasnosti.

To je vše, uvidíme se při vašem zkoušení z pravidel.
Afternight